भ्याकुम इन्सुलेटेड पाइप श्रृंखला

  • भ्याकुम इन्सुलेटेड पाइप श्रृंखला

    भ्याकुम इन्सुलेटेड पाइप श्रृंखला

    भ्याकुम इन्सुलेटेड पाइप (VI पाइपिङ), अर्थात् भ्याकुम ज्याकेटेड पाइप (VJ पाइपिङ) तरल अक्सिजन, तरल नाइट्रोजन, तरल आर्गन, तरल हाइड्रोजन, तरल हीलियम, LEG र LNG को स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, पारंपरिक पाइपिंग इन्सुलेशनको लागि एक उत्तम विकल्पको रूपमा।