गतिशील भ्याकुम पम्प प्रणाली

  • गतिशील भ्याकुम पम्प प्रणाली

    गतिशील भ्याकुम पम्प प्रणाली

    भ्याकुम ज्याकेट गरिएको पाइपिङलाई डायनामिक र स्ट्याटिक VJ मा विभाजन गर्न सकिन्छपाइपिङ।स्ट्याटिक भ्याकुम ज्याकेटेड पाइपिंग पूर्ण रूपमा निर्माण कारखानामा पूरा भयो।डायनामिक भ्याकुम ज्याकेटेड पाइपिङले भ्याकुम उपचार साइटमा राख्छ, बाँकी विधानसभा र प्रक्रिया उपचार अझै निर्माण कारखानामा छ।