स्थापना र पोस्ट-सेवा

स्थापना र पोस्ट-सेवा

HL ले 24 घण्टा भित्र सबै सोधपुछहरूको जवाफ दिने वाचा गर्दछ र ग्राहकहरूको कार्य दक्षतामा सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्दछ।

स्थापना

स्थापना निर्देशन पुस्तिका, र चरण-दर-चरण विस्तृत स्थापना भिडियो प्रदान गर्नुहोस्।

पोस्ट-सेवा

HL ले 24 घण्टा भित्र सबै सोधपुछहरूको जवाफ दिने वाचा गर्दछ।

HL सँग हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा अर्डरहरू हुन्छन् र त्यहाँ सबै प्रकारका स्पेयर पार्ट्सहरूको पर्याप्त चलिरहेको सूची छ जुन सकेसम्म चाँडो डेलिभर गर्न सकिन्छ।

सेवा (१)
सेवा (4)
सेवा (२)
सेवा (५)
सेवा (3)
सेवा (6)